แท็กซี่ไปจังหวัดเลย
5,200 ฿ มััดจำ500 ฿
ติดต่อสอบถาม
คำขวัญประจำจังหวัดเลย

> เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม < 

บริการแท็กซี่ไป จังหวัดเลย

Taxibb.com

***ยินดีให้บริการ***
Taxibb™ เหมาแท็กซี่ ไปต่างจังหวัดตลอด24ชม. 
บริการแท็กซี่เหมา แท็กซี่เหมาทัวร์ แท็กซี่พาท่องเที่ยว แท็กซี่เหมา ไปดูงานต่างจังหวัด

service taxi to other provinces nationwide.
Contractor taxi
Hotline call
098-562-2244
กด