แท็กซี่ไปอุตรดิตถ์
4,500 ฿ มััดจำ500 ฿,
ติดต่อสอบถาม

 

แท็กซี่ไปจังหวัดอุตรดิตถ์

Taxibb.com

***ยินดีให้บริการ***
Taxibb™ เหมาแท็กซี่อุตรดิตถ์ ไปต่างจังหวัดตลอด24ชม. 
บริการแท็กซี่เหมา แท็กซี่เหมาทัวร์ แท็กซี่พาท่องเที่ยว แท็กซี่เหมา ไปดูงานต่างจังหวัด

service taxi to other provinces nationwide.
Contractor taxi
Hotline call
098-562-2244
กด
 
    คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก