แท็กซี่ไปจันทบุรี
2,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
แท็กซี่ไปจันทบุรี
Taxibb.com
***ยินดีให้บริการ***

เหมาแท็กซี่ ไปต่างจังหวัดตลอด24ชม. 
บริการแท็กซี่เหมา แท็กซี่เหมาทัวร์ แท็กซี่พาท่องเที่ยว แท็กซี่เหมา ไปดูงานต่างจังหวัด

service taxi to other provinces nationwide.

Contractor taxi

Hotline call
098-562-2244
กด
    คำขวัญประจำจังหวัด
 น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 
แท็กซี่จันทบุรี จันทบุรีเป็นจังหวัด อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทย การเดินทางไปจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าโดยรถยนต์ธรรมดาการเดินทาง ได้หลายทาง จันทบุรีเป็นเมืองที่สมบูรณ์ มีทั้งทะเลชายหาดภูเขาน้ำตก สวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อ