แท็กซี่ไปเที่ยวอยุธยา ขี่ช้าง ตลาดน้ำ
2,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

บริการแท็กซี่เหมาทัวร์ กรุงเทพฯ- อยุธยา หรือจังหวัดอื่นๆ

  แท็กซี่อยุธยา แท็กซี่ไปอยุธยา อยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปเช้าเย็นกลับ