แท็กซี่กรุงเทพพิจิตร

Taxibb™  บริการแท็กซี่เหมาไป ไปจังหวัดพิจิตรตลอด 24 ชั่วโมง

หรือจังหวัดพิจิตรเข้ากรุงเทพ ยินดีให้บริการ

Tel. 098 562 2244 LINE ID taxi2

 

แท็กซี่พิจิตร

แท็กซี่ไปพิจิตร

แท็กซี่พิจิตรไปกรุงเทพฯ

Phichit  บริการแท็กซี่ ไป จังหวัดพิจิตร การเดินทาง กรุงเทพไปจังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 350 โลใช้เวลา 4 ชั่วโมงกว่าสำหรับเดินทางโดยรถยนต์ พิจิตรอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ