แท็กซี่ไปสระแก้ว

แท็กซี่ไปอรัญ

แท็กซี่ไปอรัญประเทศ

แท็กซี่ไปตลาดโรงเกลือ

แท็กซี่ไปสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของไทยมีอณาเขตติดต่อเพื่อนบ้าน

จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านตะวันออกของไทยมีศูนย์การค้าระหว่างประเทศ

ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วเป็นที่ซื้อขายแลกเปลียนสินค้าระหว่างประเทศ

คำขวัญประจำจังหวัด

ชายแดนเบื้องบูรพา

ป่างามน้ำตกสวย

มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ

ย่านการค้าไทย-เขมร

จังหวัดสระแก้ว Sakaeo เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา

เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทยแบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ถึงจะเป็นจังหวัด

ค่อนข้างใหม่ แต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดและโบราณวัตถุ

ที่หลงเหลืออยู่บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความรุ่งเรือง ของแผ่นดินในอดีต

กรมศิลปากรได้เคยสำรวจและขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่บ้านโคกมะกอกตำบลสามสิบอำเภอเขาฉกรรจ์

นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วจังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

เช่นอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยามีป่าไม้และน้ำตกที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมี

ละลุหรือแพะเมืองผี เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่น่าชื่นชมอยู่ที่บ้านหนองผักแว่นบ้านเนินขามตำบลทัพราช

อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 250กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและเขตแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาดังนั้นทิศเหนือติดกับอำเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ทิศใต้ติดกับอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทิศตะวันตกติดกับ

อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อความนี้คัดลอกมาจากแผ่นป้าย หน้า สภ.โคกสูง

ตลาดโรงเกลือ,อรัญประเทศ

Location

ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศ ศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าฝั่งตะวันออก ชายแดนไทยกัมพูชา

เทศบาลอรัญประเทศ

Locationเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

  ราคาค่าบริการ  

อรัญประเทศ-

Aranyaprathet

กรุงเทพฯ-

Bangkok

 2,500 ฿

อรัญประเทศ-Aranyaprathet พัทยา-Pattaya  2,500 ฿
พัทยา-Pattaya

อรัญประเทศ-

Aranyaprathet

 2,500 ฿
 กรุงเทพฯ- Bangkok  อรัญประเทศ-Aranyaprathet  2,500 ฿