แท็กซี่ไปสระแก้ว

แท็กซี่ไปอรัญ

แท็กซี่ไปอรัญประเทศ

แท็กซี่ไปตลาดโรงเกลือ

แท็กซี่ไปสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของไทยมีอณาเขตติดต่อเพื่อนบ้าน จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านตะวันออกของไทยมีศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วเป็นที่ซื้อขายแลกเปลียนสินค้าระหว่างประเทศ

คำขวัญประจำจังหวัด

ชายแดนเบื้องบูรพา

ป่างามน้ำตกสวย

มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ

ย่านการค้าไทย-เขมร

จังหวัดสระแก้ว Sakaeo เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทยแบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ถึงจะเป็นจังหวัด ค่อนข้างใหม่ แต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดและโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความรุ่งเรือง ของแผ่นดินในอดีตกรมศิลปากรได้เคยสำรวจและขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่บ้านโคกมะกอกตำบลสามสิบอำเภอเขาฉกรรจ์นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วจังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่นอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยามีป่าไม้และน้ำตกที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมี ละลุหรือแพะเมืองผี เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่น่าชื่นชมอยู่ที่บ้านหนองผักแว่นบ้านเนินขามตำบลทัพราชอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 250กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและเขตแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาดังนั้นทิศเหนือติดกับอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ทิศใต้ติดกับอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทิศตะวันตกติดกับอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ข้อความนี้คัดลอกมาจากแผ่นป้าย หน้า สภ.โคกสูง

ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ

Location

ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศ ศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าฝั่งตะวันออก ชายแดนไทยกัมพูชา

เทศบาลอรัญประเทศ

Locationเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ