ประจวบคีรีขันธ์

เหมาแท็กซี่ 

เขาช่องกระจก

เหมาแท็กซี่

อ่าวมะนาว

 เหมาแท็กซี่

 ชายหาดประจวบคีรีขันธ์

 

                                      เหมาแท็กซี่     

 

                                      เหมาแท็กซี่