แท็กซี่พิจิตร

แท็กซี่ไปพิจิตร

แท็กซี่พิจิตรไปกรุงเทพฯ

Phichit  บริการแท็กซี่ ไป จังหวัดพิจิตร การเดินทาง กรุงเทพไปจังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 350 โลใช้เวลา 4 ชั่วโมงกว่าสำหรับเดินทางโดยรถยนต์ พิจิตรอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ