แท็กซี่ไปสระแก้ว

แท็กซี่ไปอรัญ

แท็กซี่ไปอรัญประเทศ

แท็กซี่ไปตลาดโรงเกลือ

แท็กซี่ไปสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของไทยมีอณาเขตติดต่อเพื่อนบ้าน จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านตะวันออกของไทยมีศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วเป็นที่ซื้อขายแลกเปลียนสินค้าระหว่างประเทศ